ماجراجویی در مزارع قهوه جهان

enlightenedمنتشر خواهد شد ...
ماجراجویی در مزارع قھوه جھان عنوان پروژه جدید الفبای قھوه در راستای ارتقای سطح دانش عمومی و تخصصی دنیای قھوه است که به مرور با سفر به مزارع مختلف در سراسر جھان و کشورھای تحت کشت قھوه، مستندنگاری گشته و به مرور به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی به دوستدارانش عرضه خواھد شد. امید است تا پایان سال 2025 میلادی، بیش از 50 کشور تولید کننده قھوه و بیش از 10000 مزرعه، مورد ارزیابی و مستندنگاری قرار گرفته و در این راستا کتب متنوعی عرضه خواھد شد تا رسالت اصلی الفبای قھوه در دنیای خدمت رسانی بشر به بشر، بدین شکل محقق گردد.

اطلاعات تماس

ایمیل: info@coffeealphabet.com

 آدرس: خراسان رضوی - مشهد - صندوق پستی 91865/448

  شماره تماس : 05138016335

هرگونه مشکل در روند ثبت سفارش را با شماره

09153388013 در هر ساعت از شبانه روز در  میان بگذارید.

شبکه های اجتماعی

:اینستاگرام
تلگرام: